ltbs.net
当前位置:首页 >> 除法计算题 >>

除法计算题

90÷30

75÷5= 425÷3= 615÷5= 874÷5= 740÷8= 50÷6= 200÷7= 121÷4= 375÷5= 392÷3= 638÷8= 627÷3= 441÷5= 412÷3= 624÷4= 260÷4= 375÷5= 60÷6= 468÷5= 357÷6=

27÷3= 56÷2= 85÷5= 94÷2= 75÷5= 87÷4= 62÷4= 180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 690÷30= 864÷32= 1587÷23= 432÷24= 750÷50= 840÷24= 683÷32= 625÷23= 840÷60= 704÷44= 756÷83 837÷43= 520÷40= 480÷32= 962÷56= 850÷17=...

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×...

1、8.2÷0.12 2、0.8÷0.9 3、76.4÷5.4 4、4.7÷3.1 5、1.25÷1.2 6、3.2÷4.2 7、14.36÷2.7 8、8.33÷6.2 9、1.7÷0.03 10、2.41÷0.7 11、0.396÷1.2 12、0.756÷0.36 13、16.9÷0.13 14、1.55÷3.9 15、2.5÷0.7 16、10.1÷3.3 17、10.75÷12.5 18、40.5 ÷ 0...

360÷24 =360÷6÷4 =60÷4 =15 240÷48 =240÷24÷2 =10÷2 =5 800÷32 =800÷8÷4 =100÷4 =25 630÷42 =630÷6÷7 =105÷5 =15

我需要两三位数小数的除法计算题包答案有竖式

1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18= (5)101.7÷9=(6)243.2÷64= (7)16.8÷28= (8)15.6÷24=(9)0.138÷15= (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3.64÷52= (13)91.2÷3.8=(14)0.756÷0.18=(15)51.3÷0...

9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3 =24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×1000+9999×1 =10008999 14.8×6.3-6.3×6.5+8.3×3.7 =(14.8-6.5)×6.3+8.3×3.7 =8.3×6.3+8.3×3.7 8.3×(6.3+3.7)...

207×8= 402×8= 374×7= 468×6= 83×7= 340×5= 508×5= 405×4= 148×5= 217×6= 74×3= 139×9= 59×3= 430×6= 84×8= 750×4= 91×2= 362×9= 98×4= 2070×3= 63×9= 37×9= 208×4= 52×4= 217×6= 95×3= 459×2= 302×8= 29×6= 215×7= 37×9= 66×7= 1/2页 33×8= 72×。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com