ltbs.net
当前位置:首页 >> 除法计算题 >>

除法计算题

75÷5= 425÷3= 615÷5= 874÷5= 740÷8= 50÷6= 200÷7= 121÷4= 375÷5= 392÷3= 638÷8= 627÷3= 441÷5= 412÷3= 624÷4= 260÷4= 375÷5= 60÷6= 468÷5= 357÷6=

92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40= 93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20= 565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50= 84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71= 164÷22= 1350÷51= 196÷39= 1185÷37= 1272÷69= 190÷29= 1402÷79= 203÷49= 140÷26= 296÷16= 2305÷56= 2108÷26= 2...

我需要两三位数小数的除法计算题包答案有竖式

1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159 4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29) 7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25 10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷10 13、(466-25×4)÷6 14、(43+32...

1、9/10*13/17+9/10*4/17=9/102、240×7/9÷2/3=2803、4/3×6/7-4/3×1/2=8/7-2/3=10/214、3÷(3/7-2/5)=1055、12*(11/12-3/48)=10又1/46、1/5/[(2/3+1/5)*1/13]=3楼主,请采纳我吧!!

很简单啊,你就算几×几好了例如:8×7=56 那你就写56÷7=8

小数除法计算题 给你举几个例子 12.1 ÷ 1.1 =121 ÷ 11= 11 62.5 ÷ 25 = 2.5 1.44 ÷ 12 =0.12 竖式 见图:

1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18= (5)101.7÷9=(6)243.2÷64= (7)16.8÷28= (8)15.6÷24=(9)0.138÷15= (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3.64÷52= (13)91.2÷3.8=(14)0.756÷0.18=(15)51.3÷0...

1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18= (5)101.7÷9=(6)243.2÷64= (7)16.8÷28= (8)15.6÷24=(9)0.138÷15= (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3.64÷52= (13)91.2÷3.8=(14)0.756÷0.18=(15)51.3÷0...

王八蛋真傻

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ltbs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com